Saturday, 22-01-2022


Login Member

Daftar Semua Koleksi
Hasil pencarian berdasarkan keyword yang dimasukkan.


Keyword yang Anda masukan : "Bahasa Arab"- ditemukan sejumlah: 777 data.

741. Fa'aliyah La'bah "laghz Al-kalimati Al-mutaqathia'ah" Fii Ta'lim Al-lughah Al-'arabiyah Litarqiyah Maharah Al-kitabah Laday Al-thulab Fii Al-fashl Al-sabi' Bimadrasah Tauhidiyah Al-islamiyah Al-mutawasithah Rembang Lil 'aam Al-dirasiy 2019/2020 (dirasah S

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Mohammad Zakky Fuady Masrifani - Penerbit: Iain Kudus (2020)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 MAS f
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

742. Asalib 'ilmu Lughah An Nash

Jenis Koleksi : Buku; Penulis: Said Hasan Buhairy - Penerbit: Maktabah Zahrah (2009)
Subyek : Bahasa Arab - Nomor Panggil :TD 492.7 BUH a
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

743. Tathbiq Thariqah Make A Match Fii Ta'lim Allughah Al 'arabiyyah Litarqiyah Fahim Muharah Al Qira'ati Laday Ath Thullab Dil Fashli Ats Tsamin Bi Madrasati "bandar 'alim" Al Mutawasithah Jungpasir Wedung Demak Al-'am Ad Dirasiy 2019/2020 (dirasati Tajribiyy

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Aminatun Hasanah - Penerbit: Iain Kudus (2019)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 HAS t
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

744. Ta'tsir Al-dzaka' Al-lughawiy 'alaa Tarqiyah Maharah Al-kalam Fii Ta'lim Al-lughah Al-'arabiyah Ath-thullab Al-madrasah Al-mutawasithah Baiti Al-mu'minin Getas Pejaten Jati Kudus Al-sanati Al-dirasiyah 2018/2019

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Jauharul Ainun - Penerbit: Iain Kudus (2019)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 AIN t
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

745. Fa'aliyah Istikhdam La'bah Al Tsa'abin Wal Salam Litarqiyah Maharah Al Kalam Bimadrasah Al Mutawasithah Al Islamiyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus Al Bahts Al Ilmi

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Rizqi Amalia - Penerbit: Iain Kudus (2021)
Subyek : Bahasa Arab - Pendidikan - Nomor Panggil :RF 492.707 AMA f
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

746. Qodhiyyatul Lafdhi Wal Ma'na Wa Atsaruha Fi Tad Wainil Balaghotil Arobiyyati

Jenis Koleksi : Buku; Penulis: Ali Muhammad Hasan Amari - Penerbit: Maktabah Wahbah (2016)
Subyek : Bahasa Arab;balaghah - Nomor Panggil :TD 492.7 AMA q
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

747. Ta'tsir Istikhdam Bighun Al-'arabiyah 'alaa Tarqiyah Tarjamah Kitab Al-mutammimah Fi Al-fashl Ats-tsaniy Bil Madrasah Ats-tsanawiyah Ma'ahid Biqudus Al-sanati Ad-dirasiyah 2019/2020 M

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Nailis Saadah - Penerbit: Iain Kudus (2019)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 SAA t
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

748. Fa'aliyah Al-ta'limi Biwasail "stick Figures" Litarqiyah Maharah Al-kalam Fii Ta'lim Al-lughah Al-'arabiyah Laday Al-thullab Fii Al-fashl Ats-tsamin Bimadrasah Al-mutawasithah Al-islamiyah Al-hukumiyah 2 Jepara Al-'aam Al-dirasiy 2018/2019 (dirasah Tajrib

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Nunung Afnikha - Penerbit: Iain Kudus (2019)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 AFN f
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

749. Pengaruh Strategi Pair Check Untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas Xi Ma Nu Miftahul Ulum Loram Kulon Kudus

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Muchamad Abdurrochman Luthfi - Penerbit: Iain Kudus (2020)
Subyek : Metode Pembelajaran - Nomor Panggil :RF 371.3 LUT p
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

750. Arabic Rhetoric

Jenis Koleksi : Buku; Penulis: Hussein Abdul Raof - Penerbit: Routledge (2006)
Subyek : Bahasa Arab - Nomor Panggil :TD 492.7 RAO a
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

751. Nazhariyyah Al Khotobi Maqorobah Ta'sisiyyah

Jenis Koleksi : Buku; Penulis: Abdul Wasi Al Hamiri - Penerbit: Al Intisyar Al Arabi (2015)
Subyek : Bahasa Arab - Kitabah - Nomor Panggil :TD 492.7 HAM n
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

752. Fa'aliyah Istikhdam Thariqah Al-sam'iyah Wal Syafiyah (audiolingual) Litarqiyah Maharah Al Kalam Fii Halqah Al-lughah Al-'arabiyah Laday Al-thalibat Fil Fashl Al-tsaniy Min Al-wasthiy Bimadrasah Al-diniyah "darul Ulum" Ngembalrejo Bae Kudus Al-sanati Al-d

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Usailatul Barokatir Romandhoni - Penerbit: Iain Kudus (2020)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 ROM f
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

753. Assiyaq Al Lughawy Dirasah Azzaman Fi Al Lughah Al Arabiyyah

Jenis Koleksi : Buku; Penulis: M. Rajab Al Wazir - Penerbit: Alamul Kutub (2015)
Subyek : Bahasa Arab - Nomor Panggil :TD 492.7 WAZ a
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

754. Ishamatu Asasiyah Fil 'alaqoh Bainan Nash Wan Nahwi Waddalalah

Jenis Koleksi : Buku; Penulis: Said Hasan Bahri - Penerbit: Al Mukhtar (2010)
Subyek : Tata Bahasa Arab - Nahwu - Nomor Panggil :TD 492.75 BAH i
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

755. Fa'aliyah Istikhdam La'ibah "ikhtisyaf Al Kunuz" Litarqiyah Isti'ab Al Mufradah Fii Ta'liim Al Lughah Al Arabiyah Laday Thalibat Al Fashl Al Saabi' Fii Madrasah Al Mutawasithah Al Islamiyah I'anatut Thalibin Cebolek Margoyoso Pati Lil 'aam Al Dirasiy 2019

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Ulya Nurul Muannisah - Penerbit: Iain Kudus (2019)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 MUA f
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

756. Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Dan Keterampilan Mendengarkan Siswa Kelas Delapan Di Mts Qudsiyyah Kudus

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Rosidul Muhtaz - Penerbit: Iain Kudus (2020)
Subyek : Pedagogik - Nomor Panggil :RF 370.1 MUH h
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

757. Ta'stiru Wasaaili Al-ughniyati Wa Syaghafu Al-mu'allimi Al-lughatu Al-'arabiyati 'ala Tahsili Ta'allumi Limaharatul Istima'i Fi Al-madrasati Al-mutawasitati Ma'arif Kyai Gading Fi Sanati Ad-dirhasiyati 2020/2021

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Asnul Uliyah - Penerbit: Iain Kudus (2021)
Subyek : Pembelajaran - Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.707 ULI t
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

758. Fa'aliyah Istiratijiyah Al-ta'limi Al-nashtha Bi'aslub Nufikh "al-'ishar" (active Learning Great Wind Blows) Fii Ta'lim Al-lughah Al-'arabiyah Litarqiyah Isti'ab Al-mufradat Al-'arabiyah Laday Ath-thullab Fil Fashl Ats-tsamin Bimadrasah "assalaam" Al-isla

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Fina Fauziyah - Penerbit: Iain Kudus (2019)
Subyek : Pembelajaran Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.7 FAU f
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

759. Namudzaj Ta'lim Maharah Al Qira'ah Fi Ta'lim Al Lughah Al Arabiyah Bima'had Turob Al Aqdam Logede Kebumen Fi Al Sanah 2020 M

Jenis Koleksi : Tugas Akhir; Penulis: Siti Baengatun - Penerbit: Iain Kudus (2020)
Subyek : Pembelajaran - Bahasa Arab - Nomor Panggil :RF 492.707 BAE n
Lokasi Perpustakaan : PUSAT

760. Qawaaid Arrabit Wa Andhamathu Fil Arabiyah Wa Nadhariyyat Arrabit Al Lughawiyah Al Haditsah

Jenis Koleksi : Buku; Penulis: Hisam Bahansawy - Penerbit: Maktabah Az Zahra Al-sharq (2008)
Subyek : Tata Bahasa Arab;nahwu - Nomor Panggil :TD 492.7 BAH q
Lokasi Perpustakaan : PUSAT